MESSAGE SOAP

glycerine zeepje "True Friends"
Zeepje true friends
€ 5,95
glycerine zeepje "love"
tekstzeepje love
€ 5,95
glycerine zeepje always better together
Tekstzeepje better together
€ 5,95
glycerine zeepje "best mum"
Tekstzeepje best mum
€ 5,95
Zeepje love from Bruges
€ 5,95
glycerine zeepje "best dad"
Tekstzeepje best dad
€ 5,95